Ուսուցիչ՝  նշանակում է սեր, էներգիա, պատասխանատվություն յուրաքանչյուր օր հանդիպում են մեծաքանակ աշակերտների։ Դու պետք է նրանց հանդիպմանը պատրաստ լինես։ Նրանք նրբազգաց են անկեղծ, ամեն ինչ նկատող։ Այսօրվա ժամանակի պահանջները բարդ են ու բազմազան և այդ պահանջները բավարարելու գործում  լուրջ ներդրում ունի այսօրվա ուսուցիչը։

Մարդկանց ղեկավարելը բարդ գործ է առավել ևս երեխաներին։ Նրանք վաղվա սերունդ են և կարևոր է, որ նրանք ունենան ժամանակի պահանջին համապատասխան գիտելիքներ։

Որպես մանկավարժական աշխատանքի բազմամյա փորձ ունեցող ուսուցիչ՝ ստանձնել եմ մասնախմբի աշխատանքը համակարգող փոխտնօրենի պարտականությունները։

Յուրօրինակ օղակ լինելով պետության հանձնարարականի և դպրոցի աշխատանքի միջև նա պատասխանատու է ուսուցման որակի համար։

Մասնախմբի ղեկավարը նպաստում է մասնագիտական կարողությունների աճին միջառարկայական կապերի ամրապնդմանը, թարմացնելու առարկայական նյութական բազան։ Հուսով եմ, որ աշխատանքի  նման ոճը կօգնի  ինձ օժանդակելու իմ գործընկերներին։

Նինա Պետրոսյան

Petrosyan Nona
Լինելով 21-րդ դարի քաղաքացի, ստանձնել եմ մի առաքելություն որը կոչվում է ուսուցիչ։