Դ. Վարուժանի անվ. թիվ 89 հիմնական դպրոցի ներքին գնահատում /2017-2018թթ/

Բեռնել / Դիտել

Դ. Վարուժանի անվ. թիվ 89 հիմնական դպրոցի ներքին գնահատում /2016-2017թթ/

Բեռնել / Դիտել

Դ. Վարուժանի անվ. թիվ 89 հիմնական դպրոցի ներքին գնահատում /2015-2016թթ/

Բեռնել / Դիտել