Դասղեկներ

Դասղեկ

դաս.

 

Դասղեկ

դաս.

 

Դասղեկ

դաս.

Բարսեղյան Ս.

IXա

Թադևոսյան Մ.

VIգ

Մելոյան Գ.

IIIբ

Ամիյանց Ն.

IXբ

Դուրգարյան Ա.

VIդ

Բադալյան Լ.

IIIգ

Բաղդասարյան Ա.

IXգ

Սարգսյան Ս.

VIե

Գինոսյան Վ.

IIIդ

Երիցյան Ռ.

IXդ

Հարությունյան Ա.

Vա

Մուշեղյան Ք.

IIIե

Սիմոնյան Գ.

VIIIա

Գևորգյան Հ.

Vբ

Տեպոյան Գ.

IIա

Մարգարյան Ք.

VIIIբ

Միհրանյան Ա.

Vգ

Մուրադյան Ն.

IIբ

Մայիլյան Ա.

VIIIգ

Շիրինյան Ի.

Vդ

Հակոբյան Ա.

IIգ

Առաքելյան Ն.

VIIIդ

Սիմոնյան Ն.

Vե

Ղալումյան Գ.

IIդ

Մայիլյան Ա.

VIIա

Ամիյանց Ն.

IVա

Ֆիդանյան Լ.

IIե

Պետրոսյան Մ.

VIIբ

Մարգարյան Ք.

IVբ

Համբարյան Ա.

Iա

Պետրոսյան Ն.

VIIգ

Պողոսյան Հ.

IVգ

Հովհաննիսյան Ա.

Iբ

Սարոյան Լ.

VIIդ

Խաչատրյան Ա.

IVդ

Խաչատրյան Մ.

Iգ

Վարդանյան Գ.

VIա

Գեղամյան Մ.

IVե

Կոշկարյան Ս.

Iդ

Էլոյան Վ.

VIբ

Ղուկասյան Ե.

IIIա

 Բաբաջանյան Մ.

 Iե